Työpaikkaliikunta – avain hyvinvointiin?

Liikunta työpaikalla?

Onpa hullu ajatus. Eihän liikunta kuulu töihin eikä työnantajan maksettavaksi. Liikunta on harrastus siinä missä pianon soitto tai television katselukin ja kuuluu harrastettavaksi vapaa-ajalla. Ja sitä paitsi, miten liikuntaa voisi harrastaa työpaikalla. Vaatiihan se ainakin välineitä ja runsaasti tilaa ja aikaa. Ei tämä ajatus toimi ollenkaan.

Istumatyö. Katse tiukasti kohti kirkasta näyttöä koko 8 tuntisen työpäivän ajan. Ensin tietokoneella ja tauoilla kaivetaan älypuhelin esille. Silmät reagoi kivulla, hartiat ja selkä muistuttelevat jomotuksella olemassaolostaan. Ajatuskin tuntuu pätkivän. Tätäkö on työ nykyisin? Jos ei työ itsessään liikuta, miten voimme saada riittävät liikuntasuoritukset pysyäksemme terveinä ja työkuntoisina? Voiko staattinen työ ja liikkumattomuus olla näkymättä työntekijöiden hyvinvoinnissa?

Työliikunta laskussa

Alla oleva diagrammi kertoo hyvin liikunnassa tapahtuneet muutokset edellisten vuosikymmenten aikana. Trendi on huolestuttava!

Lähde: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/OKM15.pdf
Lähde: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/OKM15.pdf

Naisten ja miesten liikuntatavat ovat muuttuneet runsaasti vuosikymmenten aikana. Vapaa-ajan liikunta on sekä miesten että naisten puolella kasvussa. Kun naisista vain puolet harrasti vapaa-ajallaan liikuntaa vuonna 1972, niin tänä päivänä yli 80% naisista liikkuu vapaa-ajallaan. Sama trendi on myös miesten puolella. Huolestuttavan asiasta tekee se, että vapaa-ajan liikunnan kasvu ei riitä kattamaan kokonaisuutta, kun sekä työliikunta että työmatkaliikunta ovat laskeneet kuin lehmän häntä. Vain noin kymmenesosa työikäisistä täyttää liikunnan terveyssuositukset sekä kestävyys- että lihaskuntoliikunnan osalta.

Vain noin kymmenesosa työikäisistä täyttää liikunnan terveyssuositukset sekä kestävyys- että lihaskuntoliikunnan osalta.

Työssä tapahtuvan liikunnan väheneminen on täysin linjassa maailman kehityksen kanssa. Kun arkea helpotetaan apuvälineillä, tietokoneilla ja roboteilla, työtä saadaan tehostettua. Harvoin tullaan ajatelleeksi, että samalla työ muuttuu aktiivisesta passiiviseksi, joka tarkoittaa sitä, että fyysisen työn menetys täytyy korvata jollain muulla liikunnalla.

Työnantajien vastuu

Olemme kohta siinä pisteessä, ettei vapaa-ajan liikunnan osuus voi enää kasvaa. Ihmisillä on niin paljon kaikkea muuta toimintaa, ettei aikaa yksinkertaisesti riitää enemmälle liikunnalle.

On kaikkien työnantajien vastuulla pitää huolta työntekijöistään. Se on kansanterveyden ja yhteiskunnan etu, se on työantajien ja yritysten etu ja se on yksilöiden, meidän jokaisen etu. Panostamalla työpaikkaliikuntaan, syntyy vain voittajia. Jos työpaikkaliikunta ei ole avain hyvinvointiin, niin ainakin se on lääke pahoinvointiin! Se on paras ennaltaehkäisevä keino tuki- ja liikuntaelin vaivoihin, jotka aiheuttavat eniten sairauspoissaoloja.

Weela-kuntolaite on kehitetty juuri tähän tarpeeseen. Sen ominaisuudet sopivat työpaikkaliikuntaan kuin nenä päähän, kurkkaa lisää: https://www.weela.fi/tyohyvinvointi/

-Miikka

Tilastojen lähde: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/OKM15.pdf